ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Καραθανάση, Ζ. & Παπαευθυμίου, Ι. (2010). Οι μεγάλοι ζωγράφοι επισκέπτονται το νηπιαγωγείο μας. Πρακτικά του Ελληνικού Ινσιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα "Μαθαίνω πώς να μαθαίνω", 7-9 Μαϊου 2010.  
Ανδρεάδου, Χ. & Γρόσδος, Σ. (2004). Δημιουργική επίσκεψη στην Πινακοθήκη (εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά) με αφορμή την έκθεση έργων ζωγραφικής του Γιώργου Γουναρόπουλου, Ανοιχτό Σχολείο, 90: 5-7 
Ανδρεάδου, Χ. & Γρόσδος, Σ. (2006). Διεπιστημονικότητα και λαϊκοί ζωγράφοι. Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές προεκτάσεις. Στο: Π. Μωραϊτου, Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση, 1ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο. Βόλος: Επιστημονική Επιτροπή Συνεδριακού Θεσσαλίας ΕΙΠΕ, Ερευνητικό Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης.
Γρόσδος, Σ. (1997). Στα βήματα της τέχνης. Ανοιχτό Σχολείο, 65: 7-17.