ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Χρήσιμες ιδέες και επιμορφωτικό υλικό για τις εικαστικές τέχνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μπορείτε να βρείτε στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.